Duan

Hạ tầng kỹ thuật nhà máy Samsung Display tại KCN Yên Phong, Bắc Ninh

Khi Samsung chuyển hướng đầu tư xây dựng thêm nhà máy Samsung Display tại KCN Yên Phong, Bắc Ninh, TEEL Việt Nam tiếp tục được Samsung tin tưởng và giao cho thực hiện gói thầu: Thi công xây dựng HTKT nhà máy SDV V3-PJT. Với uy tín được khẳng định bằng việc thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và giá cả cạnh tranh, khi Tập đoàn Samsung mở rộng nhà máy Samsung Display các giai đoạn V4, V5, V6 và các nhà máy khác tại KCN Yên Phong, TEEL Việt Nam sẽ tiếp tục được giao thi công phần HTKT.
 Hạ tầng kỹ thuật nhà máy Display tại KCN Yên Phong, Bắc Ninh
Phối cảnh tổng thể Nhà máy Samsung tại KCN Yên Phong, Bắc Ninh.

TEEL Việt Nam

Bài viết khác

Đối tác - khách hàng

Copyright © 2023 Teel.vn. All Rights Reserved.

Thiết kế và phát triển bởi Gamma NT

top